Bærekraft

Vårt arbeid knyttet til miljø, økonomi og sosial utvikling. 

Vårt bærekraftsarbeid

Vi jobber for likhet og inkludering

I 2group etterstreber vi til enhver tid å drive virksomheten på en samfunnsmessig god måte – og vi tror at mangfold er en nødvendighet for å lykkes. 

I dag er vi over 350 medarbeidere fra 35 ulike nasjonaliteter. Vi jobber hver dag for å fremme inkludering, og vi forventer at alle ansatte har gjensidig respekt for hverandre. 

Konsernet og alle datterselskaper jobber etter konsernets eget Happy People-program, hvor integrering, likeverd, samspill og respekt for det enkelt individ står i fokus.

Mangfoldet av medarbeidere har i alle år bidratt til alle selskapene i konsernet har hatt en positiv utvikling.

Selskapet har en klar policy om at arbeid av lik karakter skal gi lik lønn.

Vi har gjennom vårt Happy People-program støttet Barnekreftforeningen i flere år.

Klima og miljø

Vi har satt i gang en rekke miljøtiltak for å jobbe bærekraftig og verne miljøet. Som kunde hos oss skal du være trygg på at vi bidrar til det grønne skiftet og minimerer økologiske fotavtrykk.

Som en del av vårt bærekraftsarbeid har vi implementert miljøstandarden ISO14001, Miljøfyrtårn, medlemsskap i Grønt punkt og KuttMatsvinn.

FNs bærekraftsmål

Vi benytter klimavennlige produkter og metoder, og jobber etter følgende bærekraftsmål:

    

Gjennom anstendige arbeidsforhold, inkludering og kompetanseutvikling jobber vi for å nå målene knyttet til anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Vi jobber for mindre ulikhet ved at alle medarbeidere skal ha like muligheter, lik lønn, samt føle seg verdsatt og respektert for den de er – uavhengig av kjønn, legning og etnisitet.

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Gjennom våre medlemskap i Grønt punkt og KuttMatsvinn, stiller vi strenge krav til våre leverandører. Alle medarbeidere blir opplært til å kaste mindre restavfall, bruke mindre energi, redusere vannforbruket og minimere bruken av kjemikalier. 

Videre opererer vi i henhold til ISO14001, og sørger på denne måten for at våre klimautslipp holdes lavest mulig.

Livet i havet er blant faktorene som driver de globale systemene og gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorda. Derfor er dette en viktig del av vårt strategiske arbeid. Vi stiller strenge krav til våre kjemikalier. Samtidig gjennomfører vi kontinuerlige samsvarsvurderinger for å  sørge for at våre utslipp til havet holdes på det absolutte minimum til enhver tid.

Vil du lese mer om 2eat?

Ta kontakt med oss i dag