Vårt arbeid for en mer rettferdig verden

Som et selskap er vi stolte av vårt arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål nr 10, som handler om å redusere ulikhet. Vi har blant annet ansatte fra 38 forskjellige nasjoner, og vi jobber hardt for å sikre at alle ansatte får lik lønn for likt arbeid. Samtidig har vi valgt å støtte Sabona, en hjelpeorganisasjon som arbeider for å forbedre livene til mennesker i noen av verdens mest sårbare samfunn. Gjennom disse tiltakene håper vi å bidra til å bygge en mer rettferdig og inkluderende verden.

Gi litt, hjelp mye

Når muligheten byr seg, gir vi i 2group økonomisk bistand til et veldedig formål. Sist valgte vi å gi en donasjon til hjelpeorganisasjonen Sabona, som driver humanitært arbeid i Zimbabwe.

Vår støtte til dette formålet er en del av vårt arbeid med å redusere ulikhet, som igjen er en av våre viktigste satsninger innen bærekraft. Sabona jobber for å gi barn og unge i Zimbabwe like muligheter for utdanning og utvikling, uavhengig av deres bakgrunn eller økonomiske situasjon. Vi mener at alle mennesker fortjener like muligheter, og derfor er det viktig for oss å støtte Sabonas arbeid.

Ringvirkninger av krig og pandemi på global skala

Krigen i Ukraina og koronapandemien har hatt en betydelig innvirkning på land med høy fattigdom, inkludert Zimbabwe. Den økonomiske usikkerheten som følger med disse krisene har ført til økt fattigdom, og har gjort det vanskeligere for mange å få tilgang til grunnleggende forsyninger. Dette har skapt en utfordring for myndighetene i land i Sør-Afrika, som allerede står ovenfor store utfordringer med å bekjempe fattigdom og ulikhet.

Vi er stolte av å kunne bidra til en bedre fremtid for barn og unge i Zimbabwe, og håper at vår støtte kan være med på å gjøre en forskjell!

Andre artikler

2group henter Sindre Berstad som ny salgs- og markedsdirektør

2group henter Sindre Berstad som ny salgs- og markedsdirektør

2group har satt seg ambisiøse mål, og en ny salgs- og markedsdirektør er et av de første stegene i forbindelse…
Vårt arbeid for en mer rettferdig verden

Vårt arbeid for en mer rettferdig verden

Som et selskap er vi stolte av vårt arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål nr 10, som handler om å redusere…